Objednávka publikácií

Základné údaje
meno a priezvisko
člen ASSP áno nie
dátum úhrady členského
ulica
číslo
mesto
PSČ
telefón
email
Pri vypisovaní formulára používajte diakritiku, aby sme sa vyhli skomoleniu Vašich osobných údajov. Ďakujeme.
Ponuka publikácií
ksnázovcenapre
členov
Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a prepustenými* 9 € 9 €
Teória a proces sociálneho poradenstva 18 € 14.4 €
Dobrovoľníctvo na Slovensku 6 € 4.8 €
VYPREDANÉ Vedenie sociálneho prípadu 6 € 4.8 €
Teoretické aspekty supervízie* 10 € 10 €
Teória rodiny a proces práce s rodinou 15 € 12 €
Sociálna práca - Dejiny, teórie a metódy* 12 € 12 €
  Spolu vrátane poštovného:

Tento formulár slúži ako záväzná objednávka na ponúkané publikácie. Publikácie sú zasielané formou dobierky a preto je celková cena navýšená o poštovné a balné 3€. Ak Vám dobierka nevyhovuje, máte možnosť zakúpiť si tieto publikácie osobne.

* Publikácie neboli vydané ASSP preto sa na ne nevzťahuje členská zľava.

Poznámka (organizácie poprosíme uviesť IČO a DIČ)

Údaje zbierame a uchovávame podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov - údaje sú považované za dôverné a nebudú poskytované tretej strane.