poslanie:

Poslaním našej organizácie je prispievať k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci prostredníctvom vzdelávania, výcvikov, stáží, organizovaním pomoci pre sociálnu oblasť a ďalších aktivít vykonávaných na sociálnom poli všetkých troch sektorov.

Občianske združenie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov má opakované dlhoročné skúsenosti v oblasti poradenstva a odborného vzdelávania. V rámci projektov, ktoré realizujeme, často vytvoríme novú metodiku, vydáme odbornú literatúru či rozbehneme nové odborné vzdelávanie v sociálnej oblasti. Tým svoje skúsenosti a vedomosti z odbornej oblasti šírime ďalej. Vďaka týmto atribútom garantujeme vysokú kvalitu svojej práce.

kalendár:

Momentálne nepripravujeme žiadne kurzy ani iné akcie.

Podporte našu činnosť 2% Vašich daní

prihlásenie:

Naši spolupracovníci majú možnosť prihlásiť sa.

novinky:

Ponúkame Vám novú publikáciu od prof. Jána Gaburu Teória a proces sociálneho poradenstva

V mesiaci apríl 2015 plánujeme začiatok ďalšieho kurzu Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Máme posledné voľné miesta!!! Pre viac informácií kontaktujte Lenku Kleskeň (0918 581 844)

Ak u supervízora došlo k zmene kontaktných údajov (tel., mail) prosím zašlite aktualizáciu na adresu: kristina.mozesova@assp.sk

Ako jediný na Slovensku ponúkame akreditovaný kurz Sociálna práca s rodinou, ktorá má člena vo/po výkone trestu.

Od 01.07.2011 MPSVR SR prijíma žiadosti o zapísanie do zoznamu supervízorov. Náležitosti žiadosti o zapísanie do zoznamu supervízorov nájdete na stránke MPSVR SR.

Ak u člena došlo k zmene (napr. adresa, nový titul...), nemusí posielať aktualizovanú prihlášku, stačí ak zmenu nahlási na adresu: lenka.klesken@assp.sk