supervízia:

  • V práci s klientom ste sa dostali do slepej uličky a neviete ako ďalej?
  • Atmosféra na Vašom pracovisku sa stáva neznesiteľnou a Vy ste už vyčerpali svoje možnosti?
  • Cítite, že Vaša organizácia potrebuje zmenu stratégie, produktov alebo cieľovej skupiny?

Práve pre Vás máme možné riešenie a to využiť pomoc supervízora. Supervízor je človek s vysokým odborným aj ľudským potenciálom. Vďaka nezainteresovanosti môže nájsť riešenia, ktoré Vy nevidíte.

Na základe Vašich požiadaviek pripravíme supervízne stretnutia k Vami zvolenej téme, buď priamo na Vašom pracovisku alebo u nás, s možnosťou využitia audio vizuálnej techniky.

Cena supervíznej hodiny je pri individuálnej supervízii: 40,56 €/hod (brutto 30€) a pri skupinovej supervízii: 44,61€/hod (brutto 33 €). Individuálny termín si môžete dohodnúť telefonicky 0918 532 926, osobne alebo mailom na adrese kristina.mozesova@assp.sk.

Cena hodinovej supervízie pri individuálnej forme je tvorená (Dohoda o vykonaní práce):

Celková cena práce:40,56 € (toľko stojí firmu-zamestnávateľa 1 hodina)
35,2% poistné firma CCP:-10,56 € (hradí firma-zamestnávateľ poisťovniam)
Brutto:30,00 €/hodina
13,4% odvod zamestnanec:-4,02 € (sťahuje sa z výplaty zamestnanca)
daň 19%:-4,93 € (sťahuje sa z výplaty zamestnanca)
Čistá mzda:21,05 €/hodina

Cena hodinovej supervízie pri skupinovej forme je tvorená (Dohoda o vykonaní práce):
Celková cena práce:44,61 € (toľko stojí firmu-zamestnávateľa 1 hodina)
35,2% poistné firma CCP:-11,61 € (hradí firma-zamestnávateľ poisťovniam)
Brutto:33,00 €/hodina
13,4% odvod zamestnanec:-4,42 € (sťahuje sa z výplaty zamestnanca)
daň 19%:-5,42 € (sťahuje sa z výplaty zamestnanca)
Čistá mzda:23,14 €/hodina

Pozrite si sieť akreditovaných supervízorov pôsobiacich v rámci celého Slovenska.

KONCEPT ROZVOJA SUPERVÍZIE NA SLOVENSKU