podporte našu činnosť 2% Vašich daní

ASSP sa tento rok prvýkrát uchádza o 2 % dane z príjmov.

Aj vďaka Vašim 2%

  • pomôžeme rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej sociálnej situácii a potrebujú odbornú pomoc
  • pomôžeme rodinám, ktorým hrozí umiestnenie dieťaťa do ústavnej starostlivosti
  • pomôžeme deťom pri zvládaní ťažkých životných situácií
  • pomôžeme prepusteným z výkonu trestu začleniť sa do spoločnosti
  • pomôžeme rodinám, ktoré majú člena vo výkone trestu
  • zabezpečíme lepšiu kvalitu a rozvoj supervízie na Slovensku

2% Vašich daní nám umožnia kontinuálne pracovať s klientmi, ktorí potrebujú intenzívnu odbornú pomoc.

Vďaka Vaším 2% dokážeme pružne reagovať na potreby viacerých klientov.

tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Vyhlásenie 2% alebo 3%

údaje o prijímateľovi

Obchodné meno (názov)
12ASOCIÁCIA SUPERVÍZOROV A SOCIÁLNYCH PORADCOV
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo
13Bratislava, 841 04, Mokrohájska cesta 3
Právna forma   Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
14 Občianske združenie   15
3 1 8 0 3 9 8 9 /