Teória a proces sociálneho poradenstva

obálka Autor: Ján Gabura
Dátum vydania: 2013
Formát: B5
Počet strán: 309
Tlač: IRiS Vydavateľstvo a tlač, s. r. o., Bratislava
ISBN: 978-80-89238-92-7

 


Cena: 18€

objednávky:

Túto a iné publikácie si môžete objednať vyplnením tohto formulára.

publikácie:

Sociálna práca - Dejiny, teórie a metódy

Teoretické aspekty supervízie

Teória rodiny a proces práce s rodinou

Ako byť prospešný sebe aj iným

Dlhá cesta domov

Dobrovoľníctvo - efektívna študentská prax

Dobrovoľníctvo na Slovensku, alebo "Čo si počať s dobrovoľníkom"

Manažment v sociálnej práci

Vedenie sociálneho prípadu

Štandardy sociálneho poradenstva

Vyložme si karty na stôl!

Časopis SP|SP